Včelárska prednáška na výročnej schôdzi ZO SZV v Michalovciach 16. marca

10.03.2014

Včelárska prednáška o kŕmeniu včiel a prezenácia krmív sa uskutoční v rámci výročnej schôdze ZO SZV, ktorá bude 16.3.2014 9,00 hod. v Michalovciach.

Srdečne Vás pozývame na stretnutie.

Štítky