ZÁSADY SPRÁVNEHO KŔMENIA

ZIMNÉ KŔMENIE

Je dobre známe, že prežitie včelstva a jeho kondícia v predjarí závisí v značnej miere na vlastnostiach úľa, zdraví včiel a kvalite kŕmenia. Produktivita včelstiev a ich zdravie sú tak zásadne formované dodaným krmivom.

Med, po tisícročia prirodzená potrava včiel a súčasne vzor každého krmiva pre včely, sa skladá z prevažnej časti z dvoch základných cukrov: z fruktózy a glukózy.

KRMIVO PRE VČELY

Každý dobrý včelár vie, že odobrané medné zásoby, ktoré mu slúžia k utuženiu jeho zdravia či k ekonomickému profitu, musí doplniť len adekvátnou náhradou.

APIVITAL® sirup je krmivo, ktoré splňuje túto požiadavku a udrží včelstvo v dobrej kondícii po celé zimné obdobie.

Pre správne včelie krmivo platí:

  • musí sa skladať z cukrov, ktoré včela dokáže spracovať: fruktóza, glukóza a sacharóza (sacharóza je dvojcukor, ktorý včela ako jediný dokáže pomocou enzýmu invertázy rozložiť na fruktózu a glukózu)
  • vyžaduje správne vyvážený pomer týchto cukrov predovšetkým preto, aby výsledný roztok bol kryštalicky stabilný aj za nízkych teplôt a nedochádzalo ku kryštalizácii v bunkách
  • krmivo nesmie obsahovať látky, ktoré sú pre včelu nebezpečné
  • krmivo by nemalo obsahovať látky, ktoré včela nevyužije, ich odstránenie je pre včelu záťaž biologická, energetická a pre včelárov je to záťaž finančná

Čo má obsahovať dobré krmivo pre včely

HLAVNÉ ZLOŽKY
fruktóza
glukóza
sacharóza
voda

Čo nemá či nesmie obsahovať dobré krmivo pre včely

LÁTKA POZNÁMKA
maltóza maltóza pozostáva z dvoch molekúl glukózy, je pre včelu problematicky spracovateľná a hrozí nebezpečie prechodu maltózy do medu
trióza, tetróza a ostatné pre včelu nestráviteľné "-ózy" a oligosacharidy, všeobecne uvádzané ako vyššie cukry včela nedokáže spracovať
HMF (Hydroxymethylfurfural) Pokiaľ je väčšie množstvo obsiahnuté v krmive, včela sa snaží HMF z krmiva prácne odstrániť a vyčistiť tak svoje budúce zásoby na pre ňu prijateľné minimum obsiahnutého HMF
Viď Ceksteryte (2006) [1] a Jachimowicz (1975) [2].
(Český med môže napr. obsahovať do 20mg/kg HMF)

NEBEZPEČENSTVO POUŽÍVANIA NEVHODNÝCH KRMÍV

Pri použití nevhodných krmív si včela nestráviteľné látky ukladá do výkalových vačkov.
V prípade, že sa včele výkalové vačky naplnia a chýba dostatočný prelet, včela vylučuje v úli, hrozí nosemózne ochorenie (nosema, nosemóza, nosematóza) a včela hynie.

Nosema je po varroázii najrozšírenejší zdravotný problém včelstiev u nás. Jednou z hlavných príčin ochorenia je zlá výživa včelstiev. Za najúčinnejšiu prevenciu proti vzniku nosemózneho ochorenia je považovaná správna výživa včiel a hygiena.

Literatúra:
[1] Violeta Ceksteryte, Jurgis Racys. The quality of syrups used for bee feeding before winter and their suitability for bee wintering. Journal of Apicultural Science. 2006, 50, 1,
[2] Jachimowicz T. and El Sherbiny G. Zur Problematik der Verwendung von Invertzucker fur die Bienenfutterung. Apidologie. 1975, 6, 121 – 143.

POKRAČOVAŤ NA:

Porovnanie krmiva APIVITAL® sirup a sacharózy