EKONOMIKA KŔMENIA

Porovnanie pri kŕmení cukrom, nevyhovujúcimi tekutými krmivami a našim krmivom APIVITAL® sirup:

KŔMENIE SACHARÓZOU

 • cena kryštálového cukru okolo 1,10€*/kg
 • nutnosť miešania cukrového roztoku
 • bez využiteľného obalu
 • vysoká energetická náročnosť spracovania pre včely – cca 23% z dodaného množstva cukru včela spotrebuje na štiepenie, odparenie vody a ukladanie (podľa Zaboenko A. S. (2000) – Sovremennaja enciklopedija pchelovoda. Doneck: 75 – 76)
 • podnecuje ku krádežiam

KŔMENIE BEŽNÝMI PRIEMYSELNÝMI TEKUTÝMI CUKRAMI

 • 1kg týchto produktov býva zo 40 až 50% tvorený cukrami, ktoré včela nedokáže spracovať (viď stránka Krmivá na trhu)
 • za zaplatený 1kg "krmiva" dostáva včelár cca 0,5 kg cukrov, ktoré je včela schopná využiť.
  Konkrétny výpočet krmiva predávaného na Slovensku: pri predajnej cene krmiva 0,85 €*/kg a podiele využiteľných cukrov 61% Vás v prepočte stojí 1kg využiteľného krmiva 1,39 €*!!!
 • využiteľné cukry sú v týchto sirupoch v absolútne nevhodnom pomere
 • tieto cukrové roztoky nie sú prioritne určené na kŕmenie včiel, väčšinou ich používajú cukrári, pekári, nápojový priemysel a pod.

KŔMENIE NAŠIM KRMIVOM PRE VČELY APIVITAL® sirup

 • 100% čistý produkt, vyrobený na zákazku českým výrobcom, garantované zloženie, vhodné pre včely
 • využiteľnosť pre včely viac ako 99%
 • nepodnecuje ku krádežiam
 • energetická úspora pri spracovaní včelami
 • jednoduchá doprava, manipulácia a skladovanie
 • rýchle, ľahké a úplne jednoduché zakŕmenie
 • zimovanie na našom krmive je pre včely prirodzenejšie a pre chov priaznivejšie, čo už samo o sebe je pre mnohých včelárov dostatočne ekonomický dôvod kŕmiť naším krmivom
 • cena 0,79 €*/kg v IBC kontajneri, 0,92* €/kg vo využiteľnom kýbliku alebo v kanistri

* Poznámka: uvedené ceny platily v době vydání článku. Aktuální ceny našich produktů najdete na stránce Balenie a cena krmív pre včely.

POKRAČOVAŤ NA:

Aké tekuté cukry pre včely sú na trhu?
Balenie a ceny - prehľad