Sabinov (nám.slobody)

Záhradkárik
Peter Šarina
Námestie slobody 12
08301
Sabinov
telefóny: 
0919 219 785