CUKRY A KRMIVÁ PRE VČELY NA TRHU

AKÉ TEKUTÉ CUKRY PRE VČELY SÚ NA TRHU?

Krmivá dovážané na Slovensko sa vzájomne líšia predovšetkým obsahom jednotlivých cukrov, obsahom balastu a predajnou cenou

Najprirodzenejšou potravou včiel je samozrejme med. Základnými zložkami medu sú fruktóza a glukóza. Záujmom každého včelára má teda byť podávanie takého krmiva, ktoré je svojimi parametrami najviac podobné medu.

Pokiaľ toto včelár dodržuje, kladie základný stavebný kameň pre silné, zdravé a vitálne včelstvá, ktoré sa mu potom už v prvých dňoch jarnej znášky odvďačia.

SPRÁVNE KRMIVO

Správne krmivo pre včely teda musí z väčšiny obsahovať základné cukry fruktózu, glukózu a potom samozrejme vodu. Krmivo môže obsahovať tiež sacharózu, pretože aj tú je včela schopná využiť.

Látky, ktoré včela nevyužije, a predovšetkým látky pre včelu jedovaté by v krmive nemali byť obsiahnuté. Jedná sa napríklad o látku HMF, o nestráviteľné cukry ako triózy, o zložité cukry ako maltózy a pod.
Podrobnejšie o správnom zložení krmiva TU..

PREHĽAD

Pre Vašu ľahšiu orientáciu sme pre Vás pripravili prehľad základného zloženia jednotlivých krmív na trhu podľa oficiálnych informácií o zložení, uvádzaných výrobcami. Prehľad začína "referenčným krmivom", ktorým je med.

Parametre medu

Orientačné zloženie medu – len pre Vaše porovnanie s krmivami, každý včelár má doma originál

Kvetový med obsah v sušine
fruktóza 47%
glukóza 38%
sacharóza 1%
vyššie cukry 11%
sušina 82%
HMF Český med max 20mg/kg

Náš výrobok APIVITAL® sirup

APIVITAL® sirup obsah v sušine
fruktóza 40%
glukóza 30%
sacharóza 30%
vyššie cukry menej ako 1%
sušina 72,5%
HMF max 10mg/kg
(pri meraní vo VÚVč v Dole namerané v našej prvej vzorke 3,3mg/kg)

Vďaka svojmu optimálnemu zloženiu, mimoriadne vysokej čistote a vysokému štandardu kvality, je APIVITAL® sirup Váš spoľahlivý partner pre kŕmenie Vašich včelstiev.

Apiinvert - oficiálne zloženie

Apiinvert obsah v sušine
fruktóza 39%
glukóza 30%
sacharóza 31%
vyššie cukry 0%
sušina 73%
HMF neuvedené

Apiinvert - podľa výsledkov meraní VÚVč v Dole

Apiinvert obsah v sušine
vzorka č. 1 vzorka č. 2
fruktóza 49,4% 51,8%
glukóza 43,0% 45,8%
sacharóza 7,6% 2,3%
vyššie cukry nedetegováno nedetegováno
sušina 72,2% 72,3%
HMF 65,4 mg/kg 44,8 mg/kg

Apifood

Apifood obsah v sušine
fruktóza 22 - 28%
glukóza 30 - 37%
maltóza 17 - 24%
maltotrióza 5 - 15%
ďalšie vyššie cukry neuvedené
sušina 77 - 79%
HMF max. 40 mg/kg

Apifortuna

Apifortuna obsah v sušine
fruktóza 25%
glukóza 33,5%
maltóza 20,5%
maltotrióza 21%
sušina 77 - 79%
HMF neuvedené

Agenabon

Agenabon obsah v sušine
fruktóza 17%
glukóza 24%
maltóza 42%
maltotrióza a ďalšie vyššie cukry 17%
sušina neuvedené
HMF neuvedené

POKRAČOVAŤ NA:

Technika krmení - ako ľahko a rýchlo nakŕmiť včelstvá