ZLOŽENIE KRMÍV APIVITAL

Naše tekuté krmivo pre včely APIVITAL® sirup má nasledujúce zloženie, vychádzajúce zo všetkých moderných požiadaviek na kŕmenie včelstiev, ako je čistota krmiva, bezpečnosť krmiva aj pri nepriaznivých zimách, biologická stabilita, odolnosť proti kryštalizácii a jednoduchosť zakŕmenia:

APIVITAL® sirup obsah v sušine
fruktóza 40%
glukóza 30%
sacharóza 30%
vyššie cukry menej ako 1%
sušina 72,5%
HMF max 10mg/kg
(pri meraní vo VÚVč v Dole namerané v našej prvej vzorke 3,3mg/kg)

APIVITAL® těsto

Cukrové cesto APIVITAL® má následujúce zloženie:

APIVITAL® cesto priemerný obsah v sušine
sacharóza 80%
glukózo-fruktózový sirup 20%
sušina 91%

POKRAČOVAŤ NA:

Balenie a ceny
Zásady správneho kŕmenia